CHILD AFRICA
AFRICA PROBLEMS
arm afrika
CHILDREN
Poor
help-afrika

Amoragendo  Stichting!

WIE ZIJN WE:

Stichting Amora Agenda is een liefdadigheidsorganisatie.
Die zich richt op gezondheidszorg, educatie en ontwikkeling van menselijke capaciteit.
Ik en onze leden zijn voornamelijk professionals die vrijwillig hun kennis en vaardigheden gebruiken.
Dit om anderen te helpen.  
Lidmaatschap onze  organisatie is enkel vrijwillig.
Vandaar dat onze leden geen geld voor hun werk ontvangen. 
Donaties aan onze organisatie worden uitsluitend voor hulp gebruikt.

 

INFORMATION
 • Welk probleem / uitdaging en / of behoefte wil je ontmoeten?
 • Hoe verschillend wil je het oplossen?
 • Hoewel de meeste NGO’s en hun sympathisanten hun uiterste best hebben gedaan en ook enorme middelen hebben geïnvesteerd in het aanpakken van het probleem van bittere armoede, analfabetisme en ongelijkheid in de gezondheidszorg in Afrika, bieden de huidige strategieën een oplossing voor de korte termijn en zijn ze nauwelijks duurzaam.
 • We willen oplossingen aandragen voor deze uitdagingen door een strategie te gebruiken die efficiënter, duurzamer en met een langdurig effect zal zijn. Om dit te bereiken, zullen we ons concentreren op het versterken van de positie van vrouwen door middel van beroepsopleiding en hen helpen om een ​​kleinschalig bedrijf op te zetten dat in staat is een bron van duurzaam inkomen voor hun gezin te worden. Deze empowerment-initiatieven zullen vrouwen herpositioneren om te zorgen voor de elementaire, educatieve en gezondheidszorgbehoeften van hun kinderen.
 • Wie worden uw klanten?
 • Vrouwen en kinderen in Afrika
 • Welke relatie (s) bent u van plan aan te gaan met uw klanten?
 • Vooral humanitaire en professionele relatie.
 • Wat zullen uw distributiekanalen zijn om aan uw klanten te leveren?
 • De bestuursleden zullen vrijwilligers werven die professionals in hun vakgebied zijn en die een goed inzicht hebben in de sociaaleconomische omstandigheden van de cliënten. Deze vrijwilligers worden het kanaal voor het leveren van diensten aan onze klanten. De bestuursleden nemen een toezichthoudende rol op en leiden ook de vrijwilligers op.
 • Wat zullen uw inkomstenstromen zijn?
 • Onze projectopbrengsten zullen worden gegenereerd door particulieren, filantropen, bedrijven, bedrijven en overheidsinstellingen. Een aanzienlijk deel van onze service-inkomsten zal worden gerealiseerd via vrijwilligerswerk.
 • Wat zullen uw belangrijkste activiteiten zijn?
 • Beroepsopleiding en workshops, bezoeken aan scholen, gemeenschapsprojecten, lezingen verzorgen, onderzoek en medische hulpverlening.
 • Welke sleutel medicijnen zijn vereist?
 • Fondsen, Personen, vrijwilligers en professionals, donatie van voedsel, kleding en andere vitale voorzieningen en apparatuur, boeken, kantoren, en andere diverse behoeften.
 • Wie worden uw primaire partners?
 • Overheidsinstanties, filantropen, bedrijven, deskundigen en professionals
 • Wat zijn uw kosten?
 • De initiële kosten van het opzetten van de stichting worden geschat op 2000 euro.
 • De geleide kosten en andere kosten worden automatisch bepaald.
 • NB: dit is mijn mening / plan.
 • Ik sta open voor kritiek.
2

Deze kinderen:

Zijn alle dagen op straat.

Krotten wijken

In krotten van huizen moeten deze mensen leven.

Geen sanitaire voorzieningen

Wassen met twee kinderen tegelijk. En dat in een ton.

Electronic.mail_

       Mail naar ons voor meer informatie.

 • help-afrika
 • AFRICA PROBLEMS
 • 1
 • arm afrika
 • kinderen-afrika