Visie en Missie:

               VISIE EN MISSIE

Onze doelen:

Amor Agendo   Foundation heeft een eindisch einddoel: “Bijdragen aan een gezonde en duurzame gezondheidszorg, die een zinvolle empowerment van vrouwen en jongeren mogelijk maakt, dat zij doelgericht is aan het Bruto Binnenlands Product (BBP) van hun land.”

 

Mission Statement:

 

Om zijn visie te tonen, is het werk van de missie van Amor Agendo Foundation: “Om te voorzien in de behoeften van gemeenschappen in Afrika zal in Nigeria beginnen,

en hun leven geestelijk en sociaal verrijken door middel van ontwikkelings- en empowermentprogramma’s, projecten en activiteiten.  

Veel mensen in plattelandsgemeenschappen in Afrika kunnen zich geen zomerschalen, onderdak, medische diensten en onderwijs veroorloven.  We willen een onmiddellijke en duurzame oplossing voor gratis hulpverlening, noodopvang en beurzen aan kinderen aan te bieden en duurzame inkomstenbronnen voor deze mensen op te zetten.  Over het algemeen zouden we niet alleen hun basisbehoeften kunnen betalen, maar ook een bijdrage kunnen leveren aan de nationale en mondiale ontwikkeling.

 

help-afrika
MORE CHILDREN

Kinderen in nood.

Ook deze kinderen verdienen beter.

Help Afrika!

Help deze kinderen.

Stop dit!

Een beter leven voor deze mensen.